Voorgeschiedenis

Voetbalvereniging Clingendaal 

In het seizoen 1914 – 1915 schrijft de voetbalverenigng Clingendaal zich met 2 elftallen in voor de competitie van de Haagse Voetbal Bond (HVB).

Uit adressenboekjes van de HVB blijkt Clingendaal in 1915 – 1916 te spelen in een ‘Witte trui, mat daarop in het zwart geborduurd, de letter “C”, zwarte pantalon en zwarte kousen met geel-zwart horizontaal gestreepte boorden’. In het seizoen 1918 – 1919 blijkt dit te zijn gewijzigd in ‘Rood-zwart, verticaal gestreept hemd, zwarte pantalon en zwarte kousen met roodzwart gestreepte omslagen’.

Het terrein van Clingendaal wordt als volgt aangeduid: ‘Als Graaf Willem II; eenige minuten verder recht uit het hek van “Goenendaal” in. Dit is exact dezelfde beschrijving welke de HVB naderhand voor Archipel zou hanteren.

Uit de Sportkroniek van October 1918 blijkt dat Clingendaal zich terugtrekt uit de competitie. Waarschijnlijk is hiervan de reden dat vanwege de algehele mobilisatie van het toenmalige ‘veldleger’ veel spelers elders in Nederland waren gelegerd en er geen elftallen meer op de been konden worden gebracht.

Vervolgens worden in Maart 1919 een aantal oud-leden der vereeniging Clingendaal door de HVB geroyeerd en beboet met een bedrag van 1,08 gulden. We treffen hierbij onder meer de namen Borsboom, Remmerswaal, Oosterveer en Henk de Bruijn als penningmeester aan. Namen van mensen die ook vanaf de oprichting van Archipel jarenlang binnen Archipel actief zouden zijn.

Uit de Sportkroniek van October 1920 blijkt dat de clubnaam Clingendaal is komen te vervallen.

Overigens zou er in de jaren dertig nogmaals een voetbalvereniging Clingendaal in Den Haag worden opgericht. Ik verwijs hiervoor naar de website van de Haagse Voetbal Historie: http://dehaagsevoetbalhistorie.nl/club/clingendaal/