REÜNIE

Initiatief Ton Zwennes: REÜNIE ARCHIPEL-ORNAS

door haagsevoetbal | mrt 4, 2020 | Nieuws

De foto van ons voetbalcomplex aan de Buurtweg op de Facebookpagina van de “Haagse Voetbalhistorie”, riep bij een flink aantal oud-Archipel en oud Archipel-Ornas leden de nodige reacties op. Deze betroffen vrijwel allemaal de wens om elkaar weer een keer te spreken en herinneringen op te halen. Ik opperde in dezelfde reactie-reeks het idee om een reünie te houden/organiseren.

Ik ben best bereid hier tijd in te steken en wil onderzoeken of er belangstelling voor is.
Bij voldoende belangstelling kan dan een reünie worden georganiseerd. Over hoe, waar en wanneer heb ik nog niet nagedacht. Eerst maar kijken of er voldoende deelname is.

Ik heb een speciaal emailadres aangemaakt waar u uw belangstelling kwijt kunt. Archipelreunie4@gmail.com
Graag erbij vermelden uw huisadres en telefoonnummer.

Mocht de reünie doorgang vinden zullen hier wel enige kosten aan verbonden zijn.Hoeveel weet ik nu nog niet, maar het streven is om dit betaalbaar te houden. Wellicht zijn er onder u die een sponsorbijdrage kunnen en willen leveren.
Voorlopig wacht ik af.

Ik vraag jullie wel andere oud-leden hierop te attenderen. Niet iedereen zit op Facebook.

Ik hoop op (zeer)veel reacties.

Groet,
Ton Zwennes