Beste lezer,

Welkom op de website over de voormalige Haagse Voetbal Vereniging Archipel.

Het betreft de periode van vlak voor de oprichting op 1 juni 1920 tot aan de fusie met voetbalvereniging Ornas op 1 juli 1993.

Tekstueel zult u overeenkomsten kunnen ontdekken met de website van de Haagse Voetbal Historie. U treft op deze website echter meer foto’s en bijkomende informatie over het verenigingsleven aan, welke u niet op de website van de Haagse Voetbal Historie aantreft. Dit, daar deze foto’s en informatie niets toevoegen aan de Haagse Voetbal Historie, maar wellicht wel interessant zijn voor oud leden van en geïnteresseerden in Archipel.

Voor meer informatie over de sportieve prestaties van Archipel, verwijs ik u naar de website van de Haagse Voetbal Historie. Daarnaast vindt u op de website van de Haagse Voetbal Historie ook informatie over Archipel-Ornas en JAC. Op 1 juli 2002 fuseerde Archipel–Ornas namelijk met JAC. De vereniging heette vanaf dat moment JAC, wat voor JAC Archipel–Ornas Combinatie stond. Weer later, op 1 juli 2008, fuseerden JAC met SV’35 tot het huidige SVC’08.

Website Haagse Voetbal Historie / Archipel: https://dehaagsevoetbalhistorie.nl/club/archipel/

Website SVC’08: https://www.svc08.nl/historie/

Verder treft u op YouTube nog een interview aan met oud-voorzitter Albert Nijhuis onder de trefwoorden:
SVC’08 TV Erevoorzitter Albert Nijhuis 78 jaar lid.

Veel foto’s op deze website kunt u uitvergroten door er op te klikken. Vervolgens kunt u onder aan de foto op een pijltje drukken om naar een volgende foto te gaan. Voor onderschrift bij de foto’s moet u helaas de vergroting weer afsluiten door rechtsboven op het kruisje te klikken.

Ik wens u veel leesplezier

Erwin Nijhuis

Februari 2018